Geschiedenis van Nieuwland

Hier vind je wat er vroeger was
Vergelijk toen en thans Kort voor de bouwstart Goeie ouwe tijd De buurt in vogelvlucht Oud papier Wat niet doorging
Toen en nu Bouwrijp terrein Oude foto's Oude luchtfoto's Oude landkaarten Oud bouwplan

Toen en thans
Zo was het Een locatie vergelijken met een oude en nieuwe foto is altijd aardig.

Klik voor 10 locaties.
Zo is het nu

Bouwrijp plangebied
Eind jaren zestig werd het gebied bouwrijp gemaakt.

Op 27 oktober 1966 werd de RK Lagere School reeds geopend, zonder naam! Enige tijd later kreeg het de naam Rijnrandschool.

Naast dit gebouw werd een kleuterschool gehuisvest in noodlokalen.

Nu zijn in het hoofdgebouw appartementen gebouwd.

Ook de seniorenwoningen werden eerder gebouwd dan de andere woningen.

Op negen foto's is het bouwrijpe terrein te zien.

De foto's zijn gemaakt in september 1968 door de hr. H. Smit, huisfotograaf van de gemeente Renkum.


Naar 9 foto's kort voor de bouw

Oude foto's
Naar foto's + toelichting Op de linker foto kijk je uit over Nieuwland, richting spoorbrug over de Rijn. De foto is genomen vanaf de Emmastraat.


Klik hier voor acht oude foto's.
Oorsponkelijk bestond het gebied uit akkerland en tuindersgebied. Verspreid stonden enkele boerderijen. Deze waren bereikbaar via zandwegen.


Van oost naar west liep de Nieuwlandweg met enkele woningen.

Het oostelijke gedeelte van die weg bestaat nog als grindpad met de naam Nieuwlandweg. Hier staan drie woningen.

Oude luchtfoto's
Een goed overzicht krijg je met luchtfoto's van Oosterbeek.

Je ziet dan hoe het gebied (van de huidige buurt Nieuwland) in het Oosterbeek van vroeger was gelegen.
Rechts zie je een luchtfoto uit 1939 of eerder.

Op een aparte pagina vind je vijf oude luchtfoto's.
Foto uit 1939 of eerder

Oude kaarten
Naar 4 landkaarten Een oude kadasterkaart toont de naam: Het Nieuwe Land.

Ook het gebied ten noorden van de Emmastraat behoorde daar toe.

Zo komt de buurt Nieuwland aan de naam.

De kaart is uit 1939.
Meer inzicht kun je krijgen met vier kaarten van Oosterbeek.

Oude bouwplannen
Ongetwijfeld zijn er destijds meerdere bouwplannen gemaakt voor het plangebied Nieuwland.

Drie tekeningen zijn aardig om nader te bekijken.
Omdat er gebouwen opstaan die nooit zijn gebouwd.
Oud plan met sterflat

terug naar Voorpagina
Ga naar www.buurtnieuwland.nl als de linker menubalk niet correct is weergegeven.Laatst bijgewerkt op publicatiedatum
Voor fouten in deze site aanvaardt het buurtcomité geen verantwoordelijkheid.